Публикације

Други број Зборника радова Академије уметности

Други број Зборника радова Академије уметности је хетерогеног карактера и посвећен је тумачењима, разматрањима, расправама и анализама у доменима визуелне, драмске и музичке уметности. Радови су препознати у три дискурзивна оквира и постављени су према рубрикама: Теорија уметности и медија, Филмологија и театрологија и Музика у науци и пракси. Идеја уредништва је да се позивно писмо упути ширем кругу потенцијалних…

more
  • 21/11/2014

Четрдесет година Академије уметности Нови Сад

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Четрдесет година Академије уметности Нови Сад Изложба радова наставника и сарадника Департмана ликовних уметности Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, април 2014.  

more
  • 17/04/2014

Зборник радова Академије уметности

Зборник радова Академије уметности Подразумева се да је успешан рад сваке високошколске институције прати периодична публикација. Зборник радова Академије уметности сачињавају радови професора сва три департмана. Настао је као израз тежњи наставника и сарадника Академије уметности да се теоријски приступ уметничком делу и уметности уопшти. Почетни импулс за први број Зборника представља помоћ Градске управе за културу Града Новог Сада…

more
  • 12/11/2013

Мотиви са села

Мотиви са села

more
  • 25/05/2013

Музика XX века

Музика XX века

more

previous