next prev
  • Разлике (2012), СКЦНС, Фабрика
  • Пројекат Разлике
    Академија уметности Нови Сад
    Студентски културни центар Нови Сад, Фабрика (јун 2012)

    интернет презентација