next prev
  • Пројекат Разлике (2013), СКЦНС, Фабрика
  • Пројекат Разлике
    Академија уметности Нови Сад
    Студентски културни центар Нови Сад, Фабрика (јун 2013)

    интернет презентација