next prev
  • Terra – Кикинда, Академија уметности
  • „Terra“ Кикинда
    Студенти основних студија Академије уметности Kатедре за вајарство раде у светским условима међународног симпозијума скулптуре „Terra“ Кикинда.
    Семинар скулптуре у теракоти одржан је ове године у оквиру међународног симпозијума скулптуре „Terra“ у Кикинди од 6. до 11. маја 2014. године. Ова радионица саставни је део наставе за студенте треће и четврте године вајарства и веома је драгоцена за ширење поља уметничке-вајарске праксе.
    Сам семинар се одвија уз професионалну помоћ међународног симпозијума „Terra“ под надзором професора и сарадника Академије уметности – Катедре за вајарство.