News

Други број Зборника радова Академије уметности

Други број Зборника радова Академије уметности је хетерогеног карактера и посвећен је тумачењима, разматрањима, расправама и анализама у доменима визуелне, драмске и музичке уметности. Радови су препознати у три дискурзивна оквира и постављени су према рубрикама: Теорија уметности и медија, Филмологија и театрологија и Музика у науци и пракси. Идеја уредништва је да се позивно писмо упути ширем кругу потенцијалних аутора, како бисмо прерасли локалне оквире Академије уметности и допринели повезивању и ширењу теоријске мисли. Стога смо се определили да други број отворе текстови др Мишка Шуваковића и др Јерка Денегрија двојице утицајних савремених теоретичара уметности у Србији, региону и у ширим светским оквирима. Затим следе и преплићу се радови који су део истраживачког рада, теоријских достигнућа, уметничког образовања, историјског дискурса, али и савремених промишљања наше уметничке продукције: филмске, телевизијске, драмске, позоришне, музичке, ликовне.

Захваљујући ентузијазму и залагањима редакције састављене од представника сва три департмана: др Весне Крчмар, др Наташе Црњански, др Драгана Стојменовића, мр Мирослава Мушића, мр Атиле Капитања, Кристине Ковач и др Манојла Маравића (уредник) овај број се налази пред Вама.

 

  • 21/11/2014